+386 5 38 19 120 info@vdc-tolmin.si

Zgodovina

V kroniki ob 40. obletnici Centra za izobraževanje in usposabljanje Tolmin iz leta 1998 je zapisano: »Začetke današnjega Varstveno delovnega centra Tolmin lahko zasledimo v letu 1984. Delo v klubu, ki ga je obiskovalo 7 odraslih z zmerno motnjo v duševnem razvoju, so prostovoljno organizirale in vodile učiteljice tedanjega Vzgojno izobraževalnega zavoda. S tem so bili tudi na Tolminskem dani prvi pogoji za varstvo in zaposlitev odraslih oseb, ki imajo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Drugi pomemben mejnik je leto 1987. Rezultat večletnega prizadevanja Vzgojno izobraževalnega zavoda Tolmin, Skupnosti socialnega skrbstva in Društva za pomoč duševno prizadetim Tolmin je bil poskusno ustanovljen oddelek za usposabljanje odraslih oseb z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Oddelek se je postopoma preoblikoval v delavnico za delo pod posebnimi pogoji. V delavnico je bilo v začetnem obdobju vključenih 10 invalidov. Delavnice pa so se razvijale v smeri ustanavljanja varstveno delovnih centrov.
Leta 1992 se je Vzgojno izobraževalni zavod preimenoval v Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin.

Poleg ostalih registriranih dejavnosti je bil s posebnim odlokom registriran tudi Varstveno delovni center Tolmin.

Leto 1993 bo v kroniki Varstveno delovnega centra Tolmin zapisano kot začetek izvajanj celodnevnega varstva za osebe, ki so bile vključene v Varstveno delovni center Tolmin.
Leta 1997 je bila odprta Bivalna skupnost v Zalogu, v kateri je takrat dobilo svoj drugi dom šest varovancev.
Maja 2001 smo se veselili, otvorili in pridobili po potresu prenovljene prostore, ki so bistveno dvignili kvaliteto naših delovnih in bivalnih pogojev.

Varstveno delovni center Tolmin je bil s sklepom Vlade Republike Slovenije na seji dne 08.08.2001 ustanovljen kot javni socialno varstveni zavod. To je prav gotovo bila velika pridobitev za naše območje. Varovanci so s tem pridobili na pestrosti in kakovosti izvajanja socialno varstvenih storitev. Zagotovljena jim je organizirana celostna skrb, razvijanje individualnosti in harmonično vključevanje v skupnost ter okolje. Celostna skrb poleg zaposlitvene, socialne in pedagoške obravnave vključuje tudi zdravstveno obravnavo: fizioterapijo, delovno, terapijo, zdravstveno edukacijo, logopedsko in specialno pedagoško obravnavo. Vse te obravnave pa se izvajajo tako v dnevnem kot celodnevnem programu.

Varstveno delovni center Tolmin deluje danes v prostorih na Rutarjevi ulici 18 ter v Zalogu 7 v Tolminu.

Dostopnost