+386 5 38 19 120 info@vdc-tolmin.si
Po dolgem času smo zaposleni VDC Tolmin odšli na strokovno ekskurzijo, in sicer v Nemčijo (na Bavarsko). Ekskurzije se je udeležil skoraj ves kolektiv, kar nam je omogočilo veliko neformalnega druženja (team buildinga), to pa je vsekakor doprinos k uspešnejšemu delu in še boljši povezanosti kolektiva.
V okviru strokovne ekskurzije smo si ogledali CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH organizacijo (bivalne prostore in delavnice). Ugotovili smo, da obstajajo tako podobnosti kot razlike v načinu in pogojih dela z uporabniki.
Z veseljem smo jih povabili na povraten obisk, saj lahko s ponosom pokažemo naše prostore, predvsem pa zelo bogate vsebine, dejavnosti ter storitve, ki jih nudimo našim uporabnikom. Prav na tem področju, si upamo na glas povedati, smo bogatejši. Kar zadeva kadrovskih in prostorskih pogojev pa žal, stopicamo na mestu.
Poleg strokovnega dela ekskurzije smo izkoristili čas tudi za team building, in sicer v sklopu kulinaričnega in kulturno zgodovinskega spoznavanja Bavarske, predvsem mesti München in Augsburg.
Da smo se lahko podali na strokovno ekskurzijo skoraj vsi zaposleni iz VDC Tolmin, se moramo v prvi vrsti zahvaliti našim uporabnikom, ki so nas z veseljem ‘spustili v svet’ in sprejeli nekoliko prilagojen način dela, saj so dnevni uporabniki ta čas preživeli s svojci doma. Hvala vam spoštovani starši, skrbniki za vso podporo, razumevanje in skrb.
Najlepša hvala prostovoljcem Lilijani, Jožici, Jani, Anamariji, Damijani, Aniti, Tilnu in zaposlenima VDC Tolmin, Aleksandri in Suzani, da ste v tem času poskrbeli za uporabnike bivalnih enot, za dobro vzdušje, za kvalitetno preživet čas z uporabniki in za to, da smo strokovno ekskurzijo sploh lahko doživeli.
In, kot smo uporabnikom obljubili, smo jim ‘pod točko razno’ na rednem zboru uporabnikov, celotno ekskurzijo predstavili v obliki predavanja, z veliko slikovnega gradiva. Z zanimanjem so prisluhnili, kako se imajo, kako živijo in kaj delajo odrasle osebe z intelektualno ali drugo oviranostjo v tujini. Veste, kaj so predlagali za naslednje leto…. naj se odpravimo v Ameriko… za 3 mesece😊.
Dostopnost