+386 5 38 19 120 info@vdc-tolmin.si

DNEVNE ENOTE (delavnice) – storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju so postopki in opravila namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanju novih socialnih in delovnih navad, uresničevanju lastnih idej in ustvarjalnosti, zagotavljanju občutka koristnosti in samopotrditve ter delovnemu in socialnemu udejstvovanju. V ta program je vključenih 48 uporabnikov, število uporabnikov se iz leta v leto povečuje. Velja poudariti, da se navedene storitve neprestano prepletajo in druga brez druge ne morejo obstajati, saj le celostno in v polni meri lahko uspešno učinkujejo in prispevajo h kvaliteti življenja uporabnikov v dnevnih enotah.

Uporabniki so razdeljeni v štiri delovne skupine, v katerih se vključujejo v storitev zaposlitve pod posebnimi pogoji. Te oblike zaposlitve zajemajo preprosta, enostavna proizvodna dela. Uspešno se razvija lastni program, ki zajema različne unikatne izdelke, kot npr. izdelki iz keramike, izparilniki, fuzija stekla, unikatni nakit, grafike, voščilnice, svilene rutke, različni spominki ali uporabni izdelki iz lesa ipd. Ponosni smo, da postajamo vedno bolj razpoznavni na področju zaposlitve pod posebnimi pogoji, in sicer v izdelovanju izvirnih unikatnih izdelkov lastnega programa. Posebnost naših izdelkov je v tem, da je sleherni izdelek umetniško dovršen in kot tak ponujen na trgu.

Poleg usposabljanja uporabnikov v štirih skupinah, imajo uporabniki možnost prehajanja iz skupine v skupino. Vključujejo se tako v individualne  kot tudi v skupinske obravnave, ki so vsebinsko zelo raznolike, saj zajemajo različne kulturno umetniške delavnice, splošno izobraževalne delavnice, zdravstveno preventivne delavnice ipd. Ponudba vsebinsko različnih programov omogoča uporabnikom večje možnosti izbiranja in samoodločanja za aktivno sodelovanje.

 

URNIK SKUPINSKIH AKTIVNOSTI 2023

 

Dostopnost