+386 5 38 19 120 info@vdc-tolmin.si

Zdravstveno varstvo

STORITVE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Storitve zdravstvenega varstva so, skladno s Splošnim dogovorom za tekoče pogodbeno leto, priznane za uporabnike domskega varstva v vseh varstveno delovnih centrih v Sloveniji. Slednje pomeni, da koristijo storitve zdravstvenega varstva stanovalci bivalnih enot, ne pa več vsi uporabniki dnevnih enot.

Standardi za določanje obsega in vrednotenja zdravstvenih programov ter izvajalci zdravstvene dejavnosti so opredeljeni v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za obdobje petih let in v Splošnem dogovoru za tekoče pogodbeno leto. Stanovalci bivalne enote in bivalne skupnosti so se opredelili za enega osebnega zdravnika, specialista družinske medicine. Delo zdravstvene službe temelji na dobrem sodelovanju z osebnimi zdravniki vseh uporabnikov in zdravniki specialisti iz različnih področij: nevrologije, psihiatrije, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, ginekologije in porodništva, dermatologije ter zobozdravstvenega varstva. Pristop do uporabnika je individualen in je organiziran tako, da je usklajen z vsemi člani tima, ki sodelujejo pri (re)habilitacijskih načrtih. Zdravstvena služba daje velik poudarek preventivnim programom na področju zdravstva. Ti programi se izvajajo preko edukativnih skupinskih programov, individualnih priprav uporabnika na zdrav način življenja, delavnic, dnevov zdravja, fitnes programa, pohodništva in podobno.

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA
Zdravstvena nega kot sestavni del zdravstvenega varstva, s celostno zdravstveno obravnavo uporabnikov, pripomore k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni.

V ambulanti:
• vodimo zdravstveno negovalno dokumentacijo za vsakega uporabnika,
• spremljamo zdravstveno stanje uporabnikov,
• naročamo uporabnike za specialistične preglede, kontrole,
• urejamo dokumentacijo za preglede in preiskave uporabnikov,
• pomagamo uporabnikom pri vzdrževanju osebne higiene in urejenosti, ipd.

V ambulanti se vršijo še: meritve krvnega sladkorja, meritve krvnih pritiskov, tehtanje uporabnikov, priprava terapije uporabnikov ter enkrat tedenski pregledi zdravnika. Ambulanta VDC Tolmin deluje 24 ur dnevno, tudi ob nedeljah in praznikih.

DELOVNA TERAPIJA
Je zdravstvena stroka, ki pomaga ljudem, da živijo bolj produktivno in zdravo življenje. S pomočjo namenskih aktivnosti vpliva na večanje posameznikove samostojnosti na vseh področjih človekovega delovanja. Glavni namen in cilj delovne terapije je omogočiti uporabniku, da z redno terapijo in prilagoditvami ohrani oziroma pridobi najvišjo stopnjo psihofizičnega delovanja. Obseg aktivnosti delovne terapije je prilagojen strukturi uporabnikov in njihovim sposobnostim. Namenske aktivnosti moramo uskladiti s trenutnimi sposobnostmi, primarnimi potrebami in interesi posameznika. Delovna terapija se izvaja tako individualno kot skupinsko.

FIZIOTERAPIJA
Je osredotočena na posameznika ali skupino, katerih zdravje je ogroženo ali že prizadeto, oziroma pri katerih je že motena funkcija sistemov. Kompleksno delo temelji na skrbni in kontinuirani oceni stanja. Na osnovi ocene funkcij sistemov in osebnostnih značilnosti bolnika sestavimo fizioterapevtski program, ki zajema logično uporabo metod gibalne terapije in fizikalnih energij, s katerimi vzpodbuja ali zadržuje fiziološke mehanizme in vzpostavlja njihovo funkcionalno ravnovesje. Obseg aktivnosti fizioterapije je prilagojen strukturi uporabnikov in njihovim sposobnostim.

SPECIALNO PEDAGOŠKE OBRAVNAVE
Naloga specialnih pedagogov, defektologov je ohranjati spretnosti branja in pisanja, kot spretnosti, ki omogočajo sprejemanje nekaterih za življenje pomembnih informacij. S pomočjo tega znanja se posameznik bolj uspešno integrira v okolje. Obseg in način podajanja obravnav poteka individualno, pa tudi v dvojicah ali v skupini.

 

BE RUTARJEVA ULICA 18 , TOLMIN

T: 05 / 38 19 130, M: 041 260 394
E: be.rutarjeva@vdc-tolmin.si

BE ZALOG 7 , TOLMIN

M: 041 588 218
E: bivalna.skupnost@vdc-tolmin.si

Dostopnost