+386 5 38 19 120 info@vdc-tolmin.si

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Storitve zdravstvenega varstva se, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, izvajajo za uporabnike domskega varstva v varstveno delovnih centrih, to pomeni za uporabnike, ki bivajo v bivalni enoti oz. v bivalni skupnosti.

Storitve zdravstvenega varstva so opisane pod poglavjem BIVALNE ENOTE (storitve institucionalnega varstva).

Dostopnost