+386 5 38 19 120 info@vdc-tolmin.si

VRTIČKANJE IN HORTIKULTURNA TERAPIJA

razvoj

19. 11. 2018

Ime operacije:

VRTIČKANJE IN HORTIKULTURNA TERAPIJA

Akronim:

VRTIČEK

Prijavitelj:

Varstveno delovni center Tolmin

Začetek in zaključek operacije

1. 3. 2020 – 30.6.2021

Vrednost operacije

32.060,93

Upravičeni stroški operacije

27.258,63

Zaprošen % sofinanciranja

85 %

Odobrena vrednost sredstev

23.169,83

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-23/2018/2 dne 12. 11. 2018.

Povzetek operacije:

Varstveno delovni center Tolmin ima zeleno površino – vrt, katero pa lahko uporablja le majhen del uporabnikov, vključenih v naš zavod. Dostop do vrta je gibalno in senzorno oviranim osebam in osebam na invalidskih vozičkih praktično nedostopen. Z ureditvijo dostopa do vrta, s postavitvijo visokih gred in s programom Vrtičkanje in hortikulturna terapija, bomo vsem uporabnikom VDC Tolmin omogočili vključevanje v nov program in jim omogočili dostop do zelene površine. Potrebujemo zeleno površino z namensko zasnovano zasaditvijo, ki bo omogočala uporabnikom VDC Tolmin lažje sprejemanje zdravilnih učinkov narave in aktivnosti kot so hortikulturna terapija, gibalne vaje – delo na vrtu, druženje, posedanje na vrtu z zaznavanjem okolice (vonj, otip). Vrtičkanje in hortikulturna terapija je dodana vrednost našim vsakodnevnim že ustaljenim programom. Znan je pregovor, da delo krepi človekovo telo in duha. Z urejanjem gredic, zasaditvijo, okopavanjem, presajanjem, setvijo, ipd., se bodo uporabniki vključili v program dela. Delo pa pomeni biti koristen in enakovreden partner vsem, ki so na trgu dela. Skozi pridobljena znanja Vrtičkanja in hortikulturne terapije, bodo uporabniki pridobili nove spretnosti, katere jim bodo omogočile, vključevanje na trg dela s pomočjo integrirane zaposlitve izven VDC (možnosti inkluzivnega dela v rednih delovnih okoljih). Seveda, pa gre tukaj tudi za pripravljenost podjetji, da našim uporabnikom omogočijo delo v običajnem delovnem okolju. Sam projekt pa ni naravnan samo na delo, saj se lahko s pomočjo hortikulturne terapije vsi uporabniki vključijo v proces pridelave zelenjave, zelišč, sadja, saj je hortikulturna terapija usmerjena v namensko gojenje rastlin in urejanje vrtov, da si človek s tovrstno dejavnostjo ohranja duševno in telesno zdravje.

 

Aktivnosti operacije:

I.    faza

Predpriprava terena za ureditev vrtička

II.   faza

Nakup opreme za vrtiček

 • Izdelava visokih gred
 • Izdelava klopi in miz

Zasaditev gredic

 • Nakup sadik za vrtiček
 • Nakup pripomočkov za vričkanje

Izobraževanja

 • Delavnica zdravilna zelišča in aromaterapija
 • Delavnica spoznavanje in splošna uporaba zelišč

 

Cilji in rezultati operacije so:

 • Vključevanje ranljive skupine v operacijo – odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in odrasle osebe po pridobljeni možganski poškodbi – spodbujanje enakih možnosti za vse.
 • Vseživljenjsko učenje – pridobitev novih znanj, vključevanje v novo okolje, razširitev socialnih stikov, omogočanje drugačnega preživljanja delovno aktivnega dne.
 • Novi programi: vrtičkanje, hortikulturna terapija, izobraževanje, ipd.
 • Razvijanje organiziranosti, elementov pomoči in podpore pri neposrednem delu.
 • Vključevanja različnih metod sproščanja, načinov komuniciranja.
 • Prevzemati odgovornost, pozitivnega odnosa in veselja do dela, delovnih navad, navad za lastno varnost in varnost drugih pri delu.
 • Možnost prenosa pridobljenih izkušenj v domače okolje.
 • Seznaniti javnost, starše, skrbnike uporabnikov o pomembnosti vključevanja uporabnikov VDC Tolmin v različne oblike zelenih programov, o pomenu hortikulturne terapije in o pozitivnih učinkih le teh.
 • Oblikovati mrežo podpornih programov za inkluzijo na področju hortikulturnega programa v rednih delovnih okoljih.
 • Medgeneracijsko povezovanje – vrt z okolico se predstavi mlajšim (otrokom), starejšim (starostnikom v domu upokojencev).
 • Spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, z njim povezati mlajše in starejše uporabnike VDC Tolmin.
 • S pomočjo novega programa (vrtičkanje in hortikulturna terapija) in izboljšanjem infrastrukture (postavitev visokih gred, urediti dostopno pot do vrta, ki je primerna za gibalno in senzorno ovirane osebe) omogočimo uporabnikom VDC Tolmin kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje.
 • Vključevanje uporabnikov v kmetijsko dejavnost – poljedelstvo, zeliščarstvo, sadjarstvo.
 • Delna samooskrba.

 

Koristi za območje

Voden ogled vrta z izobraževalnimi vsebinami »Vrtičkanje in hortikulturna terapija«, razlaga uporabnosti rastlin, predelava, kulinarika, ipd.) za predšolske otroke (VVZ Tolmin), starejše v Domu upokojencev Tolmin, otroke na Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, ter Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja (PRP) tukaj
Dostopnost